foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Навчаючись на спеціальності "Розробка програмного забезпечення" ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом з проектування, розробки різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити і розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому найсучасніші інформаційні технології.

Сайт викладача НКПК ОНПУ

Є.С.Тодоріко

 

Перше місце, по праву належить інструменту Workbench (розробка компанії Sun Systems / Oracle), який може працювати на платформах Microsoft Windows, Mac OS X і Linux. Workbench об'єднує в собі розробку й адміністрування баз даних і є наступником DBDesigner4.

MySQL Workbench поширюється під вільною ліцензією - Community Edition і з щорічної оплачуваної підпискою - Standard Edition. Остання включає в себе додаткові можливості, які здатні істотно поліпшити продуктивність, як розробників, так і адміністраторів баз даних.

Завантажити Workbench можна тут dev.mysql.com/downloads/workbench

Вартість - безкоштовно.

Що робить Workbench популярним?

- можливість представити модель БД в графічному вигляді, а також редагування даних в таблиці;
- наявність простого і функціонального механізму по створенню зв'язків між полями таблиць, серед яких реалізована зв'язок «багато-до-багатьох» з можливістю створення таблиці зв'язків;
-
функція Reverse Engineering дозволяє відновлювати структуру таблиць і зв'язків з тієї, яка була реалізована раніше і зберігається на сервері БД;
-
наявність редактора SQL-запитів, який дає можливість при відправці на сервер отримувати відповідь в табличному вигляді і інші можливості.

PHPMyAdmin — бесплатное приложение с открытым кодом, предназначенное для администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin представляет собой веб-интерфейс с помощью которого можно администрировать сервер MySQL, запускать команды и просматривать содержимое таблиц и БД через браузер.

Скачать PHPMyAdmin можно здесь www.phpmyadmin.net/home_page

Стоимость — бесплатно.

2020 Copyright My School Rights Reserved