foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Навчаючись на спеціальності "Розробка програмного забезпечення" ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом з проектування, розробки різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити і розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому найсучасніші інформаційні технології.

Сайт викладача НКПК ОНПУ

Є.С.Тодоріко

1. Основні поняття. Класифікація Web-технологій
2. Мови розмітки: HTML, XML, XHTML, WML.
3. Мови сценаріїв. Технологія "клієнт-сервер"
4. Інструментальні засоби для Web-технологій.
5. Технологія Flash 1.1. Основні поняття. Класифікація Web-технологій
Вивчення Інтернет-технологій почнемо з уточнення формулюваннь трьох основних понять Web-технологій: Web-сторінка, Web-сайт сайт і Web-сервер.

Детальніше

 

1. Короткий огляд можливостей РНР. Вбудовування РНР в HTML
2. Основний синтаксис РНР
3. Змінні в РНР
4. Константи в РНР
5. Оператори в РНР
6. Типи даних в РНР
- boolean (логічний);
- integer (цілий);
- float (з плаваючою крапкою);
- string (стрічковий);
- array (масив);
- object (об'єкт);
- resource (ресурс);
- NULL.

Детальніше

1. Авторизація доступу
2. Механізм сесій
3. Створення сесії
4. Реєстрація змінних сесії
5. Знищення змінних сесії
Ця частина лекції присвячена вивченню питань забезпечення безпеки в мережі і використанню для цих цілей механізму сесій. Розглядаються: ініціалізація сесій, передача ідентифікатора користувача, реєстрація змінних сесії, знищення сесії. На завершення наводиться приклад авторизації користувача за допомогою механізму сесій.

Детальніше

2020 Copyright My School Rights Reserved