1. Основні поняття. Класифікація Web-технологій
2. Мови розмітки: HTML, XML, XHTML, WML.
3. Мови сценаріїв. Технологія "клієнт-сервер"
4. Інструментальні засоби для Web-технологій.
5. Технологія Flash 1.1. Основні поняття. Класифікація Web-технологій
Вивчення Інтернет-технологій почнемо з уточнення формулюваннь трьох основних понять Web-технологій: Web-сторінка, Web-сайт сайт і Web-сервер.

Детальніше