1. Короткий огляд можливостей РНР. Вбудовування РНР в HTML
2. Основний синтаксис РНР
3. Змінні в РНР
4. Константи в РНР
5. Оператори в РНР
6. Типи даних в РНР
- boolean (логічний);
- integer (цілий);
- float (з плаваючою крапкою);
- string (стрічковий);
- array (масив);
- object (об'єкт);
- resource (ресурс);
- NULL.

Детальніше