foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Навчаючись на спеціальності "Розробка програмного забезпечення" ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом з проектування, розробки різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити і розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому найсучасніші інформаційні технології.

Сайт викладача НКПК ОНПУ

Є.С.Тодоріко

1. Авторизація доступу
2. Механізм сесій
3. Створення сесії
4. Реєстрація змінних сесії
5. Знищення змінних сесії
Ця частина лекції присвячена вивченню питань забезпечення безпеки в мережі і використанню для цих цілей механізму сесій. Розглядаються: ініціалізація сесій, передача ідентифікатора користувача, реєстрація змінних сесії, знищення сесії. На завершення наводиться приклад авторизації користувача за допомогою механізму сесій.

Детальніше

2019 Copyright My School Rights Reserved