foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Навчаючись на спеціальності "Розробка програмного забезпечення" ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом з проектування, розробки різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити і розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому найсучасніші інформаційні технології.

Сайт викладача НКПК ОНПУ

Є.С.Тодоріко

Змінною будемо називати деяку область пам’яті, що має ім’я, тип та значення. Визначимося з кожним з цих понять.
Ім’я. Ім’я змінної має починатися з букви або знаку підкреслювання та містити лише букви, цифри та знак підкреслювання. Перед іменем змінної ставиться знак $.

Детальніше

2019 Copyright My School Rights Reserved