foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Навчаючись на спеціальності "Розробка програмного забезпечення" ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом з проектування, розробки різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити і розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому найсучасніші інформаційні технології.

Сайт викладача НКПК ОНПУ

Є.С.Тодоріко

Захист сайта з допомогою .htaccess і .htpasswd
Захист сайта засобами сервера Apache є найпростішим і водночас доволі надійним способом. Тут не треба глибоко продумувати, проектувати і реалізовувати в коді стратегію безпеки. З допомогою вбудованого захисту веб-сервера Apache ви спрощуєте собі задачу — все, що треба зробити — це виконати певну послідовність дій.

Детальніше

PHP (англ. PHP:Hypertext Preprocessor — PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередньо: Personal Home Page Tools — скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-серверу. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. Проект за яким був створений PHP — проект з відкритими програмними кодами.

Детальніше

Змінною будемо називати деяку область пам’яті, що має ім’я, тип та значення. Визначимося з кожним з цих понять.
Ім’я. Ім’я змінної має починатися з букви або знаку підкреслювання та містити лише букви, цифри та знак підкреслювання. Перед іменем змінної ставиться знак $.

Детальніше

2020 Copyright My School Rights Reserved