foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Навчаючись на спеціальності "Розробка програмного забезпечення" ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом з проектування, розробки різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити і розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому найсучасніші інформаційні технології.

Сайт викладача НКПК ОНПУ

Є.С.Тодоріко

1. Умовні оператори
- оператор if;
- оператор elseif ;
- aльтернативний синтаксис;
- oператор switch.
2. Оператори циклу
- цикл з пердумовою while ;
- цикл з післяумовою do...while;
- цикл з лічильником for;
- цикл для роботи з масивами foreach.
3. Оператори передачі керування
- break ;
- continue;
4. Оператори включення
- include ;
- require;

Детальніше

1. Тіло документа – контейнер ВОDY
2. Теги керування розміткою
Заголовки Абзац Теги керування відображенням символів Створення списків у HTML Інші теги керування розміткою
3. Гіпертекстові посилання
4. Використання графіки в HTML
5. Створення таблиць у HTML
6. HTML-форми

Детальніше

Масив в PHP є насправді впорядкованою мапою(відображення). Мапа це тип, що відображає множину значень на множину ключів. Цей тип зорганізований таким чином, що ви можете зробити звичайний масив,список(вектор),хеш-таблицю(імплементація мапи),словник,колекцію,стек, чергу, тощо. Позаяк ви можете мати інший масив як значення, ви легко можете робити дерева.

Детальніше

2020 Copyright My School Rights Reserved