foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Навчаючись на спеціальності "Розробка програмного забезпечення" ви зможете: стати висококваліфікованим спеціалістом з проектування, розробки різного роду програмного забезпечення та інтелектуальних інформаційних систем, ставити і розв’язувати задачі в різних предметних областях, використовуючи при цьому найсучасніші інформаційні технології.

Сайт викладача НКПК ОНПУ

Є.С.Тодоріко

1. Історія розвитку HTML
2. Принципи гіпертекстової розмітки
3. Групи тегів НТМL
4. Загаловок документу НТМL
4.1. Основні контейнери заголовка. 4.2. Елемент розмітки HEAD 4.3. Елемент розмітки TITLE 4.4. Елемент розмітки BASE і LINK 4.5. Елемент розмітки ISINDEX 4.6. Елемент розмітки META 4.7. Елемент розмітки STYLE 4.8. Елемент розмітки SCRIPT

Детальніше

1. Cтворення, знищення, зміна бази даних (БД)
- Оператор CREATE TABLE
- Оператор DROP TABLE
- Оператор ALTER TABLE
2. Внесення, знишення і зміна даних у БД (таблиць і записів)
- Оператор INSERT
- Оператор UPDATE
- Оператор DELETE
3. Вибірка даних із БД

Детальніше

2020 Copyright My School Rights Reserved